Delete Account

משתמש יקר, פרטי החשבון שלך חשובים לנו. הנתונים שלך מטופלים בצורה מאובטחת ואינם משותפים עם צד שלישי. אם יש לך בעיה עם החשבון שלך, אנא צור איתנו קשר, הצוות שלנו יהיה שם בשבילך כדי לפתור כל בעיה בנוגע לחשבון שלך ב-Israel scoot.

אנא עיין במידע הבא לפני מחיקת חשבונך.

1. פרטי ההזמנה שלך יימחקו מהאתר ולא ניתן לאחזר אותם.

2. לאחר שתאשר את המחיקה שלך, לא תוכל לשחזר את פרטי החשבון שלך.

[wp_frontend_delete_account]

אנא התחבר לחשבון שלך לפני שנתחיל בתהליך מחיקת החשבון